Inżynieria lądowa

Kolejowych lub samochodowych, remonty, przebudowy i nowe budownictwo: wysokowydajne i niezawodne transportu Tętnice są skomplikowane konstrukcje. Zwiększenie ruchu wymaga indywidualnego szybsze budowlanych, jak również zwiększoną ochronę emisji długoterminowych, zwłaszcza w odniesieniu do hałasu i wibracji.

Elastyczne kleje i uszczelniacze by Kömmerling ułatwienia instalacji, przyczyniają się do redukcji hałasu i drgań, a tym samym zapewnić trwałe i bezpieczne uszczelnienie. Skontaktuj się z nami!


Tunnel Construction

Budowa tuneli

Gdy otwór, w którym znajdować ma się tunel, jest gotowy, należy go ustabilizować, uszczelnić i ostatecznie wyłożyć docelową powłoką.. i to wszystko w jednym cyklu roboczym. Konstrukcja wewnętrznej osłony tunelu konstruowana jest z żelbetowych elementów prefabrykowanych (tzw. tubbing). Do ich uszczenienia stosuje się spoiny elastomerowe, wykonane zazwyczaj z EPDM. Przyklejane są one do obwodowych rowków przeznaczonych do tego celu.

KÖMMERLING posiada w swoim programie produkty opracowane specjalnie dla tego typu aplikacji. W dużych projektach konstrucji tuneli, tubbings'y często produkowane są seryjnie na miejscu. Dlatego też priorytetem w takich sytuacjach jest na szybka początkowa adhezja (przyczepność) kleju. Po zainstalowaniu tubbing'ów muszą być one absolutnie szczelne. Doskonała wodoodporność wiązania jest więc niezbędna. Produkty Kömmerling bazie kauczuku spełniają najwyższe wymagania dotyczące funkcjonalności i stabilności w procesie klejenia uszczelek elastomerowych.


Wybór produktu
  • Kleje na bazie rozpuszczalników: Köratan UK 997

Anti-Intruder Glazing

Tory kolejowe / szyny tramwajowe

Jednym z głównych problemów związanych z ruchem szynowym w miastach jest przenoszenie drgań z nawierzchni torów do okolicy. Dlatego też akustyczne oddzielenie szyn od "okolicy" znajduje się pod ziemią co jest standardem w nowoczesnych traktach szynowych / kolejowych.

Optymalna redukcja hałasu i izolacja od prądu błądzącego osiągana jest poprzez klejenie wypełniaczy (elastomerowych elementów blokowych) z szyną.

Redukcja emisji hałasu i drgań uzyskiwane są poprzez instalację mat sub-balastowych. Przyczyniają się one do tłumienia fali dźwiękowej i ochrony sąsiednich budynków.

Czy stosowany do montażu wypełniaczy (elementów blokowych) klejonych i uszczelniających maty pod-balastowe czy też do innych elementów tłumiących - specjalne kleje Kommerling na bazie gumy lub poliuretanu pozwalają na łatwą instalację i zapewnienie długotrwałego wiązania.


Wybór produktu
  • Kleje na bazie rozpuszczalników: Köratan UK 996, Köratan UK 1000
  • 2-składnikowe poliuretany: Körapur 643